BHC PHARMA CÙNG KIỀU BÀO VIỆT NAM CHUNG TAY VÌ MIỀN TRUNG RUỘT THỊT

Ngày 12/12/2020, Tổng Giám Đốc Nguyễn Nicholas Văn Nguyên đồng hành cùng các Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp phần quà nhỏ vào Chương trình trợ giúp tái ổn định cuộc sống, chung tay vì Miền Trung ruột thịt tại Tỉnh Quảng Trị.
Các phần quà sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị sẽ trao tặng cho các trường học tại Quảng Trị bị ảnh hưởng mưa lũ.