Bột bảo vệ da quanh HMNT Stomahesive® Powder (25510)

Nhà sản xuất : ConvaTec Limited
Thành phần bao gồm : gelatin, pectin, hydrocolloid

Dùng cho bệnh nhân mở hậu môn nhân tạo
Dùng làm đầy các khoảng hở quanh hậu môn nhân tạo