HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT DƯỢC LẦN THỨ 37

Để thích ứng với tình hình phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Chính phủ, Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến vào thời điểm cuối tuần (9-11/4/2021) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu tham dự. Hội Nghị là nơi cung cấp kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất của các giảng viên tại trường và các nhà nghiên cứu thuộc các đơn vị bên ngoài, đồng thời tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và quảng bá hình ảnh của các đơn vị trong lĩnh vực Dược.

Link truy cập hội nghị: https://cpe.ump.edu.vn/