HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ CẬP NHẬT CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG VÀ BÀN CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
Buổi hội thảo chú trọng các vấn đề :
- Sự lành vết thương và các yếu tố quan trọng cần kiểm soát làm lành vết thương.
- Kiểm soát nhiễm trùng trong vết loét bàn chân đái tháo đường.
- Áp lực âm trong chăm sóc vết thương và thực hành
- Chọn băng gạc vết thương trong thực hành
- Giải pháp không dùng thuốc chống phù nề trong chăm sóc vết thương.