KEO CHỐNG RÒ RỈ STOMAHESIVE PASTE 56,7g (183910)

Nhà sản xuất : ConvaTec Dominican Republic, Inc
Thành phần bao gồm : gelatin, pectin, hydrocolloid

Dùng cho bệnh nhân mở hậu môn nhân tạo
Dùng làm đầy các khoảng hở quanh hậu môn nhân tạo.