Túi HMNT rời SurFit® Natura® Drainable Pouch Opaque Standard

Nhà sản xuất
ConvaTec Dominican Republic, Inc
Carr. Sanchez Km, 18.5 Parque Ind, 00000 Haina, San Cristobal, Cộng Hòa Dominica

Mô tả :
  • Túi hậu môn nhân tạo rời xả được
  • Túi có một mặt có lớp lót thoáng mồ hôi
  • Màu nâu
  • Dùng cho bệnh nhân mở hậu môn nhân tạo